Algemeen

Pino&Partners legt zich sinds 2001 toe op het ondersteunen van zijn klanten (kennisinstellingen en industrie) bij het vormgeven en financieren van technologische innovatie en alle daaraan gerelateerde activiteiten.

De kern van die technologische innovatie ligt bijna altijd in een ‘project’. Daaromheen liggen de meeste van onze activiteiten. Soms begint een opdracht met een stuk strategievorming, vaak op basis van de toekomstvisie van de opdrachtgever. Dat vertaalt zich dan in de vorming van een roadmap, waarna voor de geïdentificeerde technologiedomeinen mogelijke samenwerkingspartners worden gezocht.

Soms is dat allemaal al gedaan en begint ons werk met het idee voor een nieuw product of proces. Dan gaat het vooral om de ontwikkeling van het project. We helpen bij alle componenten daarvan. Van de exacte definitie van de doelstelling naar de vorming van een consortium, een logische work breakdown structure en een adequate managementstructuur. Veel aandacht is er vaak voor de ‘verkoopbaarheid’ van het project. Want een belangrijk project moet meestal in allerlei fora aan de man worden gebracht: bij het management, de medewerkers, de partners, soms in het afzetkanaal en ga zo maar door.

Externe partijen, en dan vooral de overheid, spelen hierbij een speciale rol. Uit de aard der zaak hebben deze projecten een heel hoog risicoprofiel en heeft de klant er behoefte aan dat dat risico voor een deel wordt afgedekt. Daarin speelt de overheid een belangrijke rol. Zij instigeert allerlei programma’s en regelingen die hierin kunnen voorzien. Subsidies, kredieten, revolving funds, het optreden als launching customer zijn een paar voorbeelden.

Pino&Partners heeft veel ervaring en een uitstekend track record in het aanboren van deze bronnen. De kern van die expertise ligt in het vertalen van de technische doelstellingen van een project naar de ‘gewone’ wereld. Met andere woorden, het slaan van een brug tussen technologische oriëntatie en het referentiekader van de ander, bijvoorbeeld een ambtenaar, een bestuurder of een politicus.

Soms heeft een project niet alleen tot doel om te komen tot een nieuw product of proces bij een individuele organisatie, maar geeft het ook de mogelijkheid om in een veel bredere, nog niet uitgekristalliseerde context te worden toegepast. Dit perspectief van innovatie wordt vaak valorisatie genoemd. Vanuit onze jarenlange ervaring met de materie en de daarmee samenhangende communicatie en samenwerking worden we soms ook gevraagd om valorisatieactiviteiten te ondernemen.

Tenslotte helpen we soms om onze klanten beter te laten communiceren. Iedereen is bekend met het fenomeen dat echte techneuten soms niet in staat lijken te zijn hun ideeën adequaat over te brengen aan die andere 98% van de populatie. Daar is echter goed iets aan te doen.

pino_algemeen-150x150Pino&Partners geeft workshops waarin vanuit een gedegen analyse van communicatiepatronen van zowel die techneuten als de anderen, tools worden aangereikt waarmee de effectiviteit van communiceren dramatisch wordt verhoogd.