Home

pino_home_150x150Pino&Partners is gespecialiseerd in de vormgeving en financiering van technologische innovatie en alle daaraan gerelateerde activiteiten.

Bij technologische innovatie ligt het uitgangspunt bijna altijd in een ‘project’.

Wij helpen bij de strategievorming, het uitstippelen van het te volgen traject, het zoeken van mogelijke samenwerkingspartners en het opzetten van een adequate projectstructuur.

De kern van onze expertise ligt in het slaan van een brug tussen technologische oriëntatie en het referentiekader van de ander; bestuurders, ambtenaren, politici.

Pino&Partners geeft ook workshops waarin vanuit een gedegen analyse van communicatiepatronen (van bijvoorbeeld techneuten en wetenschappers) tools worden aangereikt waarmee de effectiviteit van communiceren dramatisch wordt verhoogd

Kenmerkend voor de dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, de integriteit en de initierende en stimulerende invloed.

Voor een uitgebreidere beschrijving van onze activiteiten zie onder algemeen.